Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 55, 57-58 Inkomna medborgarförslag, avsägelser och valärenden

Inkomna medborgarförslag, avsägelser och valärenden

§ 55 Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag till och med den 30 mars 2015:

Medborgarförslag har inkommit om att vidta åtgärder så respekt upprätthålls för lagar och regler. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgaförslaget till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag har inkommit från Jan Brodd om att göra om Stadshusplatsen till en park med planteringar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Jan Brodd om att göra Nynäshamns centrum attraktivare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från om att förändra regler som är satta för skateparken på Estö så att fler kan utöva sina sporter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om att Rädda Fagersjön. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit om kompetensutveckling i ämnet interkulturellt lärande i förskola och skola. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 57 Avsägelser

Clarence Linde (SD) har i en skrivelse den 3 mars 2015 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

Lars Lindberg (S) har i en skrivelse den 30 mars 2015 begärt entledigande från sina uppdrag som: ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen samt ersättare i valnämnden.

Incan Löfstedt (SD) har i en skrivelse den 10 april 2015 begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 58 Valärenden

Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Bernt Månsson (MP) till ombud i Vårljus AB.

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med ordinarie årsstämma 2015 till och med ordinarie årsstämma 2019 utse följande ombud i Vårljus AB.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp