Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 50 Investering i motionsspår

I Nynäshamn finns fyra elljusspår, Kvarnängen, Fjättern, Ösmo och Sunnerby. Belysningen vid spåren består idag av ljuskällor innehållande kvicksilver. Enligt EU-direktiv ska den typen av ljuskälla fasas ut.

Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att genomföra upprustning/renovering av kommunens motionsspår, ansöka om en utökning av investeringsmedel om 1,6 miljoner kronor för att genomföra upprustningen, samt hemställa om att från år 2016 ge ett utökat bidrag för att täcka kapitalkostnaderna om 120 000 kr fram till dess att investeringen är avskriven hos kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 1,6 miljoner kronor för att genomföra upprustning av kommunens motionsspår.

Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp