Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 49 Investering i badplatser

Behovet av upprustning av kommunens badplatser är akut. Konsekvensen om renoveringar inte genomförs blir att vissa bad måste stängas.

Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att rusta upp kommunens badplatser. Nämnden önskar därför en utökning av investeringsmedel om 4,1 miljoner kronor för att genomföra upprustningen, samt att från år 2016 få ett utökat bidrag för att täcka kapitalkostnaderna om 270 000 kronor under avskrivningstiden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Utöka miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsmedel med 4,1 miljoner kronor för att genomföra upprustning/renovering av kommunens badplatser.

Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslagen till nya reglementen för kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med den 1 april 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp