Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 45 Revisionsberättelse för 2014

Revisorerna har i en revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsen, de övriga nämnderna samt de förtroendevalda i dessa instanser beviljas ansvarsfrihet.

Under de senaste åren har revisorerna granskat den interna kontrollen inom ett antal områden som har betydelse för och påverkan på kommunens finansiella rapportering. Granskningarna har identifierat brister och förbättringsområden.

Den här uppföljningen har som syfte att avgöra i fall syftet med revisionens tidigare rapportering har uppnåtts, det vill säga om den granskade organisationen har tagit till sig kritik, synpunkter och förslag. Är utvecklingen på rätt väg eller finns det anledning till en ny granskning?

De områden som revisorerna bedömer vara angelägna att följa upp är:

  • Attestrutiner (2010)
  • Kundfakturering (2011)
  • Anläggningsredovisning (2012)
  • Redovisningens kvalitet (2013)

Inom dessa fyra områden finns 23 stycken rekommendationer.

Av de 16 kommungemensamma målen anges sju mål gå åt rätt håll, sex mål vara oförändrade och tre mål bedöms gå åt fel håll.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen, de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa instanser ansvarsfrihet.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp