Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 131-135 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden med mera.

§ 131 Inkomna ärenden

  • Mirre Malm (V), Sandra Piedrahita (V) och Madelaine Sloot (V) har den inkommit med en motion om snöröjning.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

§ 132 Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag till och med den 2 oktober 2015:

  • Medborgarförslag har inkommit från Ida Erngren om en bro över väg 225 vid Spångbro. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Medborgarförslag har inkommit från Kjell Andersson om rast- och träningsgård för hundar i Ösmo. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en bro över väg 225 vid Spångbro till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om rast- och träningsgård för hundar i Ösmo till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

§ 133 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att avslå medborgarförslaget om att anlägga en gräsplan på Viaskolan.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att bifalla medborgarförslaget om att anlägga en BMX bana i Nynäshamns kommun besvarat.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att anse medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolan besvarat. 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 134 Avsägelser

Inga avsägelser inkomna.

§ 135 Valärenden

Moderaterna presenterade, genom Agneta Tjärnhammar, ett fyllnadsval, ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Moderaterna nominerar Erika Köster.

Sverigedemokraterna presenterade, genom Fredrik Holmström ett fyllnadsval, ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden.

Sverigedemokraterna nominerar Tony Björklund.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände båda nomineringar.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp