Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 127 Svar på motion om feministiskt självförsvar

I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V) föreslås att feministiskt självförsvar införs som en del av undervisningen för flickor/kvinnor från och med årskurs sex i grund- och gymnasieskolan i Nynäshamns kommun.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att det är möjligt att genomföra kurser i feministiskt självförsvar varken i den ordinarie ämnesundervisningen eller inom ramen för elevens val.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget, samt att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda feministiskt självförsvar inom "Temafritids" verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

I sammanhanget kan noteras att barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheteten att erbjuda feministiskt självförsvar inom "Temafritids" verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp