Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 126 Svar på motion om avgiftsfri skola

I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V), föreslås att Nynäshamns kommun inför en avgiftsfri skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med avgifter som tas ut av förälder eller vårdnadshavare.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har beslutat att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen.

I yttrandet konstateras att motionärerna vill förbjuda alla avgiftsuttag i kommunens skolor. Barn- och utbildningsnämnden anser att skolornas rätt att ta ut obetydliga kostnader bör finnas kvar för att ge skolorna ökad frihet att anpassa undervisningen efter behov och elevgruppernas intressen.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp