Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 124 Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun

Det har uppmärksammats både av kommunen och av det kommunala handikapp- och pensionärsrådet att det finns behov av att se över rådens instruktioner inför mandatperioden 2015-2018.

Av denna anledning har kommunchefen initierat ett uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen med syfte att ta fram förslag till nya instruktioner.

Översynen har lett till ett antal förslag och justeringar av nuvarande instruktion såsom bland annat att

  1. Rådet får ett nytt namn.
  2. Rådets uppdrag förtydligas.
  3. Kommunstyrelsen ansvarar för de administrativa uppgifterna kopplade till rådet.
  4. Kommunstyrelsen utser samtliga av rådets kommunala ledamöter och rådets vice ordförande.
  5. De politiskt valda ersättarnas närvarorätt på rådets sammanträden begränsas.

Syftet med revideringen är att åstadkomma en effektivisering och kvalitetssäkring av rådet så att dess syfte och funktion återspeglas på rådets sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till nytt reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med ett tillägg från Anna Ljungdell (S).

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp