Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 122 Investeringsmedel för detaljplan och VA i Fagersjö och Rosenborg

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden påbörjar arbetet med VA-planen; VA- strategin och VA-utvecklingsplanen, som antogs 2012 respektive 2014 av kommunfullmäktige. 

De första områdena som startas upp för anslutning till kommunalt VA enligt VA-planen är Fagersjö och Rosenborg i Grödby. Projektet innefattar ny detaljplan och VA-utbyggnad i områdena.

Miljö och samhällsbyggnadsnämndens hemställan avser:

  1. Investeringsmedel på 2 miljoner kr för framtagande av ny detaljplan
  2. Investeringsmedel på 14 miljoner kr för VA-utbyggnad i området

I Fagersjö kan samfällighetsföreningen alternativt bygga ut VA-ledningsnätet själva och ansluta sig som en samfällighetsförening. I så fall minskar behovet av investeringsmedel for kommunens del för VA-utbyggnad till cirka 4-5 miljoner kr.

Detaljplanen kommer i efterhand att finansieras genom planavgifter som tas ut av fastighetsägare i området i samband med bygglov. VA-utbyggnaden finansieras i efterhand genom VA-avgifter enligt VA-taxan.

Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut är under förutsättning att nämnden tar beslut om planuppdrag för Fagersjö och Rosenborg.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Tillstyrka miljö och samhällsbyggnadsnämndens hemställan om:

  1. 2 miljoner kronor i investeringsmedel for att ta fram detaljplanen i Fagersjö och Rosenborg med start 2015.
  2. 14 miljoner kronor i investeringsmedel for att bygga ut kommunalt VA i Fagersjö och Rosenborg.

Kommunfullmäktige beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp