Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 216 Svar på motion om politisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att samtliga partier, som har mandat i fullmäktige, också ska vara representerade i kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Syftet med förslaget är enligt motionen att förbättra den demokratiska insynen och transparensen i kommunfullmäktiges arvodesberedning, vars arbete har stor påverkan på samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige består av 10 partier och motionärerna anser att det är naturligt att samtliga partier är representerade i beredningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp