Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 213 Markanvisningsavtal för Vansta 5:28 med flera

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-15 att lämna positivt planbesked till fastighetsägaren till Vansta 5:28.

Planbeskedet avser flerbostadshus med verksamheter i bottenvåning i direkt anslutning till Ösmo pendeltågstation och busstation.

Ett övergripande mål med projektet är att skapa en tydlig och stadsmässig entré till Ösmo som innefattar ny bostadsbyggnad och plats för verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge.

Platsen ska vara en trygg och välkomnande omstigningsplats för trafikanter samtidigt som det knyter samman Ösmos viktigaste målpunkter, Ösmo centrum med Ösmo buss- och pendeltågstation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna undertecknat markanvisningsavtal för Vansta 5:28 med flera samt ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag har tagits.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp