Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 210 Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar toalettval i många områden i kommunen.

I vissa områden är WC förbjudet och i vissa även BDT-avlopp vilket innebär att huset inte ska ha indraget vatten.

Syftet var att få en hållbar VA-lösning genom att förhindra ytterligare grundvattenbrist och saltvatteninträngning i brunnar.

Samtidigt begränsades byggrätten i dessa områden, ofta till 60-80 m2, för att hålla nere antalet boende och försvåra för permanentboende.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna nya riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-11-22
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp