Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 119 Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan

I maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till Sunnerbyskolans elever. Idag äter eleverna i en matsal i ett närliggande äldreboende.

Ärendet har sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden som avgett yttrande. Av yttrandet framgår att förslaget att bygga en matsal i anslutning till Sunnerbyskolan ingår i ett annat övergripande beslut som barn- och utbildningsnämnden har att fatta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet på grund av brist på tid.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-06-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp