Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 118 Svar på motion om att inrätta vårdservicesystem

Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg Öberg (KD) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att inrätta ett vårdserviceteam inom kommunens äldreomsorg.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-06-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp