Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 7-11 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Inkomna meddelanden, meborgarförslag och valärenden med mera.

§ 7 Inkomna ärenden

Sandra Piedrahita (V), Miriam Malm (V) och Madelene Sloot (V) har inkommit med en motion angående kvinnotider i Ösmo simhall.

Sandra Piedrahita (V), Miriam Malm (V) och Madelene Sloot (V) har inkommit med en motion om att göra skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.


§ 8 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Ann-Charlotte Thunberg om belysning på gångvägen norr om Vanstaskolan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Medborgarförslag har inkommit från Pia Bäckström om belysning, bord och bänkar för skridskoåkning på Svandammen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om belysning på gångvägen norr om Vanstaskolan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om belysning, bord och bänkar för skridskoåkning på Svandammen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

§ 9 Inkomna meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse medborgarförslaget om kampanj mot nedskräpning i Nynäshamn vara besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse medborgarförslaget om att införa avgift för parkering i parkeringshuset vid Mörbyvägen vara besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse medborgarförslaget om att rusta upp hälsoslingan i Ösmo vara besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inrätta en återvinningscentral i Ösmos norra delar besvarat.

Ny ersättare i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet ersätter Jens Holmberg med Gabriella Sloot.

Kommunfullmäktige godkände samtliga meddelanden.


§ 10 Avsägelser

Inga avsägelser hade inkommit till sammanträdet.

§ 11 Valärenden

En nämndeman för Södertörns tingsrätt ska utses i ett fyllnadsval och Moderaterna föreslår Albin Johansson.

Ny turordning för ersättares tjänstgöring, för Pensionärspartiet följande turordning:

1. Socialdemokraterna
2. Folkpartiet
3. Miljöpartiet

Kommunfullmäktige biföll dessa valärenden.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp