Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 6 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

I årets ersättningsbestämmelser finns några ändringar med anledning av förändring av den politiska organisationen efter årets allmänna val.

Lars-Eric Dedering, senior rådgivare Nynäshamns kommun var på plats för att gå igenom de nya bestämmelserna.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande för kommunstyrelsens landsbygdsgrad erhåller årsarvode. Socialnämndens ordförande får höjd engagemangsgrad från 60 procent till 80 procent samtidigt som ordföranden för barn- och utbildningsnämnden får sin engagemangsgrad sänkt från 100 procent till 80 procent.

Anna Ljungdell (S), Harry Bouveng (M) Liselotte Vahermägi (S), Ola Hägg (S), Catrine Ek (MP) och Miriam-Irene Malm (V) ansåg sig vara jäviga och lämnade rummet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har ingenting att anmärka på arvodesberedningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun" och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den lydelse som framgår av bilaga A med en ändring i ersättningsbilagan.

2. Reglementet träder i kraft den 1 januari 2015 och ersätter nu gällande bestämmelser som vid samma tid upphör att gälla.

3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 januari 2015 tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser.

4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna. 

Sorundanets ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp