Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 5 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tagit fram förslag till nya bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda.

Lars-Eric Dedering, senios rådgivare Nynäshamns kommun var på plats för att gå igenom de nya bestämmelserna.

Kommunerna rekommenderas att godkänna de nya bestämmelserna. Dessa ersätter nuvarande pensionsbestämmelser för förtroendevalda som börjar med uppdrag efter valet 2014.

Arvodesberedningens förslag är följande:

  • Bestämmelserna om omställningsstöd och pension till förtroendevalda ska ha den lydelse som framgår av bilaga A.
  • Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2015.

Bestämmelserna om aktivt omställningsstöd kompletteras med följande:

”Kostnadsramen för individuella aktiva omställningsåtgärder fastställs till 0,5 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt för varje individ och sammanhållen omställningsinsats.”

Anna Ljungdell (S), Harry Bouveng (M) Liselotte Vahermägi (S), Ola Hägg (S), Catrine Ek (MP) och Miriam-Irene Malm (V) ansåg sig vara jäviga och lämnade rummet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har ingenting att anmärka på arvodesberedningens förslag och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Efter votering blev beslutet enligt arvodesberedningens och kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp