Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 188-192 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden med mera.

§ 188 Inkomna ärenden

Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november inkommit med en motion om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun.

§ 189 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Lena Håkansson om gratis broddar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslag om broddar till socialnämnden.

§ 190 Meddelanden

Södertörns Tingsrätt har meddelat att nämndemannen Christina Bergendahl på egen begäran har entledigats. Tingsrätten begär med anledning av detta att fullmäktige utser ny nämndeman.

Socialnämnden har den 22 november 2016, § 99, beslutat att överlämna förvaltningens rapport över ej verkställda beslut kvartal 3, 2016.

§ 191 Avsägelser

Kjell-Åke Ellström (S) har inkommit med en avsägelse av samtliga uppdrag.

Tony Björklund (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget i kultur- och fritidsnämnden. Tony Björklund är ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Emilia Orpana (SD) har inkommit med avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

§ 192 Valärenden

Liselott Vahermägi (S) presenterade valberedningens förslag till ledamot tillika ordförande för Södertörns upphandlingsnämnd samt en ersättare.

Valberedningen föreslår Liselott Vahermägi (S) som ledamot/ordförande och Harry Bouveng (M) som ersättare för perioden 2017/2018.

Valberedningen föreslår Tommy Söderblom (S), Bo Persson (L), Helene Sellström Edberg (S), Tommy Kumselius (M) och Göran Briving (M) som ledamöter i Tegeltraven Holden AB.

Valberedningen föreslår Liselott Vahermägi (S), Ingeli Valdén (MP) , Håkan Svanberg (M) och Bodil Toll (M) som personliga suppleanter i Tegeltraven Holden AB.

Det finns även en vakant plats som Miljöpartiet ska komma med förslag till.

Som ordförande i Tegeltraven Holden AB:s styrelse föreslår valberedningen Tommy Söderblom (S) och som vice ordförande Bo Persson (L).

Som ägarombud föreslår valberedningen Patrik Isestad (S) och som ersättare Georgios Tsiouras (M). Som lekmannarevisor föreslår valberedningen Göran Palmedal (M) och som ersättare Kenneth Ås (S).

Som ombud i Nynäshamnsbostäder AB föreslås Patrik Isestad (S).

Som styrelseledamot i Alkärrsplan utveckling AB föreslås Patrik Isestad (S).

Som ledamot i valberedningen föreslås Ove Forsberg (S).

Vänsterpartiet föreslår Ellinor Östberg (V) som ersättare i kommunstyrelsen.

Liberalerna föreslår Sofia Sturesson (L) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Sverigedemokraterna föreslår Petra Sahlin (SD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Sverigedemokraterna föreslår Klas Ryström (SD) som ledamot i kultur och fritidsnämnden och som ersättare i kommunstyrelsen Johan Wolff (SD).

Miljöpartiet föreslår Jan-Olov Hernvall (MP) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Centerpartiet föreslår Marianne Adolfsson (C) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och som nämndeman i Kängsta-Ösmo föreslås Elin Karlsson (C).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2016-12-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp