Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 186-187 Bolagsordning Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holden AB

Bolagsordningarna i Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holden AB stämmer inte överens med de nya bestämmelserna i kommunallagen. Det har uppmärksammats vid bokslutet 2015 för AB Nynäshamnsbostäder.

Verksamhetsföremålet och ändamålet i Nynäshamns Exploatering AB har delvis formulerats om.

Ändamålet med bolagets verksamhet har flyttats till en egen rubrik.

Mot bakgrund av förändringar i kommunallagen finns förslag på en ny paragraf som innebär att bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Till skrivningen har exempel på sådana frågor lagts till från lagens förarbeten. Innehållet har också flyttats i dokumentet.

En ny paragraf angående bolagets firmateckning har förts till dokumentet. Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget har tydliggjorts.

Dessutom har det tillförts en paragraf om allmänhetens rätt till insyn i verksamhet som lämnas till privata utförare, mot bakgrund av nya bestämmelser i kommunallagen.

Allmänhetens rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen har också synliggjorts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Bilagda förslag till bolagsordning för Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holden AB godkänns och föreläggs bolagsstämman för fastställande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2016-12-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp