Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 12-16 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden.

§ 12 Inkomna ärenden

Inga inkomna ärenden till sammanträdet den 13 januari 2016.

§ 13 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Torbjörn Molander och Ken Carlsson om enskild firma. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget.

Medborgarförslag har inkommit från Torbjörn Molander och Ken Carlsson om att avskaffa kommunens policy ”Givande och tagande av mutor”. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inte delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget.

Medborgarförslag har inkommit från Svante Björkum om att döpa om Spångbro torg till Sorunda torg samt döpa om Kyrkgatan till Sorunda Kyrkogata. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Margareta Olsson och Fredrik Swärd om att anlägga en gångväg genom parkmarken mellan Vikgatan och Björkstigen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om enskild firma.
  • Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att avskaffa kommunens policy "Givande och tagande av mutor".
  • Delegera beslutanderätten om att döpa om Spångbro torg med mera till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Delegera beslutanderätten om att anlägga en gångväg genom parkmarken mellan Vikgatan och Björkstigen till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden.

§ 14 Inkomna meddelanden

Kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2015, § 151, gällande detaljplan för Drabanten 2 med flera bostäder vid skolgatan har överklagats till Länsstyrelsen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 december 2015 att avslå medborgarförslaget om ändrade regler vid skateparken på Estö.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 december 2015 att avslå medborgarförslaget om att sätta upp skyltar med utdrag ur Moa Martinssons texter och att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med föreningen ”Sällskapet Moas Vänner” se över alternativ för att uppmärksamma Moa Martinsson.

§ 15 Avsägelser

Patrik Isestad (S) har den 17 december inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sina uppdrag som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt som ledamot i AB Nynäshamnsbostäder.

Leif Branting (MP) har den 18 december inkommit med en skrivelse där han begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

§ 16 Valärenden

Valärenden kommer att uppdateras när protokollet justerats.

Det finns en vakans som ersättare i kommunstyrelsen och Moderaterna nominerar Marcus Svinhufvud (M).

Det finns två vakanser för Miljöpartiet i barn- och utbildningsnämnden, en ordinarie och en ersättare. Miljöpartiet nominerar Emilia Walk Johansson (MP) som ordinarie och Malin Wallmark (MP) som ersättare.

Det finns tre vakanser i nämnderna för Sverigedemokraterna. Som ordinarie i Socialnämnden nominerar Sverigedemokraterna Johan Wolf (SD). Som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden nominerar Sverigedemokraterna Klas Rydström (SD).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände samtliga nomineringar.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp