Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 11 Svar på motion gällande hbtq-frågor i Nynäshamns kommun

Miriam-Irene Malm (V) föreslår i en motion att kommunen utbildar politiker och anställda i hbtq-frågor och att alla arbetsgivare i kommunen erbjuds samma möjlighet.

Nynäshamns kommun arbetar med jämställdhet, mångfald och frånvaro av diskriminering genom åtgärder som finns i en planför likabehandling. I en motion från Miriam-Irene Malm (V) föreslås att en handlingsplan ska tas fram för kommunens arbete med hbtq-frågor och att Nynäshamns kommun arbetar aktivt för att bli hbtq-certifierad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  • Avslå motionen när det gäller frågorna om att erbjuda utbildning i hbtq-frågor för alla kommunens arbetsgivare och att arbeta för att hbtq-certifiera hela kommunen.
  • Uppdra åt arbetsgivaravdelningen att i samverkan med de fackliga organisationerna och gruppen för likabehandling, vid revidering av plan för likabehandling från 2017, se över om frågan om hbtq-kompetens kan ingå som en del i planens åtgärder.
  • Motionen anses därmed vara besvarad avseende att utbilda politiker och anställda i hbtq-frågor och handlingsplan för kommunens arbete med hbtq-frågor.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp