Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 10 Svar på motion om ett mer centralt läge för Nynäshamns gymnasium

För att attrahera fler elever skulle Nynäshamns gymnasium behöva ett mer centralt läge, menar motionärerna Harry Bouveng (M) och Jakob Gegerfelt (M).

Harry Bouveng (M) och Jakob Gegerfelt (M) har inkommit med en motion om ett mer centralt läge för Nynäshamns gymnasium. I den föreslås att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag att utreda möjligheten att flytta Nynäshamns gymnasium till centrala Nynäshamn.

Samtidigt utreda eventuell profilering etcetera för att i enlighet med motionens intentioner stärka gymnasiets attraktions- och konkurrenskraft.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda Nynäshamns gymnasiums framtid med avseende på profilering och geografiskt läge, samt att utreda vad som bör ske med befintlig fastighet.

Motionen bifalles med en mindre ändring av utredningsuppdraget enligt ovan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp