Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 08 Attestreglemente för Nynäshamns kommun

För att få bättre kontroll över kommunens ekonomiska transaktioner har ett attestreglemente tagits fram.

När kommunfullmäktige antog "Reglemente för ekonomistyrning" den 13 februari 2013 togs riktlinjer för attestering samtidigt fram. Under förra året, 2015, har kommunen arbetat tillsammans med Haninge med att införa ett nytt inköpssystem som innehåller ett fakturahanteringssystem. Namnet på projektet är "Effektiva inköp" och har pågått sedan 2014.

Syftet med projektet är att få en sammanhållen process från beställning till betalning utifrån av kommunens upphandlade leverantörer.

I samband med detta har ett behov av att fastställa ett reglemente för attestering av kommunens transaktioner uppstått. Attestreglementet ska ange regler för kontroll av ekonomiska transaktioner samt att ange regler för vilka som ska utföra kontrollerna och vad som ska kontrolleras.

Reglementet omfattar kommunen, stiftelser och projekt. Kommunalt ägda bolag utfärdar egna riktlinjer som i relevanta delar ska följa kommunens regler.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta attestreglemente för Nynäshamns kommun att gälla från den 2 februari 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp