Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 07 Reglemente för Nynäshamns kommuns revisorer

Kommunens revisorer föreslår två förändringar i nuvarande reglemente för kommunens revisorer.

Revisorerna i Nynäshamns kommun har lämnat in förslag på ändringar i nuvarande reglemente för kommunens revisorer.

Förslag på förändringarna är:

I § 2 föreslår revisorerna att kommunfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande, istället för att revisorerna själva ska göra det.

I § 14 föreslår revisorerna en ändrad skrivning. Den innebär att revisionsberättelserna lämnas till kommunfullmäktige senast en vecka efter att styrelsen överlämnat årsredovisningen till revisorerna. Samma sak ska gälla för revisorernas utlåtande om delårsrapporten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att:

Anta föreslagna ändringar i reglemente för Nynäshamns kommuns förtroendevalda i enlighet med bilaga att gälla från den 1 februari 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp