Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 06 Folkhälsostrategi Nynäshamns kommun 2016-2026

Kommunens folkhälsostrategi ska bidra till att kommuninvånarna mår bättre, och det går åt rätt håll. Men fortfarande finns det stora utmaningar.

Under de senaste tio åren har Nynäshamns kommun arbetat aktivt med att utveckla folkhälsoarbetet i kommunens verksamheter. Sedan starten 2006 har kommunen arbetat med att utveckla nya arbetssätt och metoder inom verksamheterna.

Exempel på detta arbete är:

  • Nya tider - heltid för alla
  • Sommarjobb för ungdomar
  • Springprojektet för hälsosamma skolgårdar
  • Ungdomsteamet
  • Hälsofrämjande skola i Sorunda
  • Mobila fritidsledare

Det generella målet för arbetet är att kommuninvånarna ska ha en bra hälsa och under perioden 2004 till 2015 har hälsan hos kommunens invånare förbättrats på fler sätt.

Dock finns det fortfarande stora utmaningar då den psykiska ohälsan ökar, invånarna använder nikotin i större utsträckning i jämförelse med andra delar av länet och kommunen har en högre andel män som dör i alkoholrelaterade skador än både länet och riket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslaget till Nynäshamns kommuns Folkhälsostrategi.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp