Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 05 Platsvarumärket Nynäshamn

Tillsammans - äger, bygger och utvecklar vi varumärket Nynäshamn.

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2015 arbetat med att ta fram ett platsvarumärke med tillhörande varumärkesplattform. Detta har de gjort i samarbete med kommunens upphandlade reklambyrå Kalmar Kreation.

Syftet är att stärka bilden av Nynäshamn som beskrivs i varumärkesplattformen och den bild av Nynäshamn som kommunen vill förmedla till sina målgrupper.

Ett platsvarumärke är en beskrivning och en bild av hur kommunen vill att den geografiska platsen Nynäshamn ska uppfattas av omvärlden och av dem själva. Platsvarumärket ska vara en ledstjärna för Nynäshamns utveckling, kommunikation och marknadsföring.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta varumärkesplattformen för platsen Nynäshamn.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-01-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp