Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 83-87 Inkomna medborgarförslag, ärenden med mera

Inkomna medborgarförslag, ärenden, meddelanden, avsägelser samt valärenden.

§ 83 Inkomna medborgarföslag

Medborgarförslag har inkommit från Majvor Norberg om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 84 Inkomna ärenden

Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har inkommit med en motion om möjligheten för kvinno- och mansjourer att besöka högstadieskolor och informera om sin verksamhet.

Jan-Ove Andersson (SD) och Clarence Linde (SD) har inkommit med en motion om hantering av sjötrafikens avfallsvatten.

Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för år 2015 för Södertörns Brandsförsvarsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 85 Inkomna meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avslå medborgarförslaget om gång- och cykelbana mellan Kalvö industriområde och Solberga.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 86 Avsägelser

Inga avsägelser inkomna.

§ 87 Valärenden

Inga valärenden inkomna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp