Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 80-82 Rapport obesvarade motioner, obesvarade medborgarförslag och rapport balanslista

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

§ 80 Rapport obesvarade motioner

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 22 februari 2016.

Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år.

Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

Bodil Toll (M) och Marcus Svinhufvud (M) inkom den 20 mars med en motion om ekologiska livsmedel i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden beräknas behandla motionen i mars 2016. Kommunstyrelsen kan då tidigast behandla motionen i april 2016.

Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) har den 29 oktober inkommit med en motion om barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Motionen bereds för närvarande av barn- och utbildningsförvaltningen.

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 17 januari 2016 inkommit med en motion om att anpassa barngrupper i förskolan. Motionen bereds för närvarande av barn- och utbildningsförvaltningen.

Harry Bouveng (M) har den 3 februari 2016 inkommit med en motion om mandatperioder för politiska förtroendeuppdrag i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Theresia Bergendahl (C) och Eva Wennerberg (C) har den 10 februari 2016 inkommit med en motion om ny detaljplan för Torp 10:1. Motionen bereds för närvarande av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016 inkommit med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

§ 81 Rapport obesvarade medborgarförslag

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Sammanlagt har 24 stycken medborgarförslag ännu inte beretts färdigt. Alla medborgarförslag kan du läsa här.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

§ 82 Rapport balanslista

Kommunstyrelsen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista. Denna kan du läsa här.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp