Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 43 Nedskrivning av fordran avseende restaurang Kroken

Under 2013 har en process pågått mellan Nynäshamns kommun och MNM Café Center KB avseende hyresavtalet för restaurang Kroken och avslutades med ett domslut i tingsrätten.

I tingsrätten, 2013-10-25, gick båda parterna med på förlikning och MNM Café Center KB flyttade omedelbart från fastigheten Kroken. Förlikningen innebär också att kommunen ska avstå samtliga hyreskrav mot MNM Café Center KB.

Hyreskraven gäller perioden 2012-08-31 till 2013-10-31 och är bokförda som fordringar hos kommunen och med anledning av domen behöver en nedskrivning göras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Göra en nedskrivning av kommunens fordran på MNM Café Center KB på 1 100 138 kronor.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp