Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 42 Ändring i aktieägaravtalet för Stockholmsregionens Försäkring AB

Styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) föreslår bolagets aktieägare att ändra i gällande aktieägaravtal. De menar att den premiemodell som gäller nu låser in samtliga försäkringar till den relativa premienivå mot andra deltagare i försäkringskollektivet som fanns vid starten av SRF 2009. Utrymmet för förändringar mellan olika försäkringsbolag är också alltför begränsat.

Förändringen i avtalet innebär att SRF får bättre möjligheter att ta hänsyn till fler faktorer än bara skaderesultat när premier sätts i framtiden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna styrelsen för Stockholmsregionens Försäkring AB förslag till ändringar i aktieägaravtalet.

2. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma 2014-03-20 ges befogenhet att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF om att aktieägaravtalet ändras i överensstämmelse med punkt 1.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp