Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 40 Interpellationsbehandling

Vid sammanträdet den 12 februari 2014 väcktes tre interpellationer. Alla tre interpellationer ställdes av Lena Dafgård (SN). Under sammanträdet den 12 mars 2014 väcktes tre nya interpellationer, en av Harry Bouveng (M) och två av Lena Dafgård (SN).

Dessa tre interpellationer väcktes vid sammanträdet den 12 februari 2014.

Lena Dafgård (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP) angående miljöfarlig verksamhet i Stora Vika.

Lena Dafgård (SN) till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) angående försäljning av Nynäshamnsbostäders lägenheter.

Lena Dafgård (SN) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Schneider (S) angående kraftig begränsning av utlåning av e-böcker.

Under sammanträdet den 12 mars 2014 väcktes dessa tre interpellationer:

Harry Bouveng (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) avseende för stort vinstuttag från Nynäshamnsbostäder.

Lena Dafgård (SN) har inkommit med en interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (FP) om centrumutvecklingen i Ösmo.

Lena Dafgård (SN) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anna Ljungdell (S) om kommunens folkökning på en till två procent.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse interpellationerna vara besvarade. De tre interpellationer som inte behandlades tas upp vid nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp