Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 33 - 37 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Inkomna meddelanden, ärenden med mera.

§ 33 Inkomna ärenden

Antonella Pirrone (KD) har inkommit med en motion om förbättrande möjligheter till källsortering.

Lena Dafgård (SN) har inkommit med en motion beträffande revidering av policy för representation.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 34 Inkomna medborgarförslag

  • Medborgarförslag har inkommit från Karl Staben om gratis broddar till de som är 65 år och äldre. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till socialnämnden.
  • Medborgarförslag har inkommit från Catarina Hultberg om inköp av leksaker till förskolorna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.
  • Medborgarförslag har inkommit från Catarina Hultberg om att servera svenskt kött och ekologisk mat på förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om gratis broddar till de som är 65 år och äldre till socialnämnden,

2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om inköp av leksaker till förskolorna till barn- och utbildningsnämnden,

3. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att servera ekologisk mat på förskolor, skolor och äldreboenden till barn- och utbildningsnämnden.

§ 35 Inkomna meddelanden

Inga meddelanden inkomna till och med den 3 februari 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 36 Avsägelser

Chatrin Nord (S) har i en skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att befria Chatrin Nord (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige från och med den 16 januari 2014.

§ 37 Valärenden

Inga valärenden inkomna till och med den 3 februari 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp