Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 22-31 Fastställande och godkännande av taxor för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Södertörns brandförsvarsförbund

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde ett mål den 12 december 2013 där ett kommunalförbund i sydöstra Skåne hade debiterat ett företag en årlig tillsynsavgift med en taxa som kommunalförbundets direktion godkänt med stöd av sin förbundsordning. Företagaren klagade på beslutet och Högsta förvaltningsdomstolen tog upp fallet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en kommun inte kan överlämna sin föreskriftsrätt till ett annat organ utan grundlagsstöd. Konsekvensen av beslutet betyder att taxor för verksamhet som drivs i kommunalförbund ska beslutas av de ingående medlemskommunerna, inte av kommunalförbundet. 

Kommunfullmäktige skulle därför fastställa nya taxor för Södertörns brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Det var tio punkter med olika taxor som togs upp för fastställande och godkännande och dessa behandlades samtidigt. Därför finns bara en film.

Dessa var de olika taxorna:

§ 22 Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Punkt 9 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs att gälla från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt punkt 9 i taxan.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 23 Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för brandskyddskontroll – tillämpningsområde Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för brandskyddskontroll - tillämpningsområde Nynäshamns kommun fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då kommunfullmäktige har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 24 Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för sotning – tillämpningsområde Nynäshamns kommun.

Förslag tll beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Södertörns brandförsvarsförbunds taxa för sotning - tillämpningsområde Nynäshamns kommun fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då kommunfullmäktige har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 25 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Förslag tll beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 26 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 27 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 28 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 29 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Förslag till

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 30 Fastställande av taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. De delar av taxan som avser timtaxor för tillsynsbeslut tillämpas först från och med det datum då samtliga medlemskommuner har fastställt taxan.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 31 Fastställande av taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2014-01-01.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och medlemskommunerna i förbundet utforma en beredningsrutin för kommande års taxor så att förslag till taxa är färdigställt senast den 30 juni varje år. Detta för att möjliggöra att kommunfullmäktige senast i oktober varje år kan fastställa taxan för det nästkommande året.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp