Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 26-30 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden med mera

Inkomna ärenden, meddelanden med mera.

§ 26 Inkomna ärenden

Miriam-Irene Malm (V), Sandra Piedrahita (V) och Madelene Sloot (V) har lämnat in en motion om Feministiskt självförsvar.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 27 Inkomna medborgarförslag

Nio medborgarförslag hade kommit in till och med den 27 februari 2015.

Lars Modigh har lämnat in ett medborgarförslag om planering av bostäder med anledning av stigande havsnivå. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Anna Björkman Wallin har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta skolpengen utanför Sverige. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till barn- och utbildningsnämnden.

Emma Andrén har lämnat in ett medborgarförslag om om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till barn- och utbildningsnämnden.

Johan Sturesson har lämnat in ett medborgarförslag om ny tidigarelagd detaljplan för Färjehamnen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Anders Bornfalk Back har lämnat in ett medborgarförslag om att runt om i kommunen sätta upp skyltar med utdrag ur Moa Martinssons texter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Marie Ekenstierna och Maria Molin har lämnat in ett medborgarförslag om utegym i naturmaterial i Nynäshamns kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ulrika Alm har lämnat in ett medborgarförslag om att uppföra en lekplats på Fredstorget. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om planering av bostäder med anledning av stigande havsnivå till kommunstyrelsen.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att flytta skolpengen utanför Sverige till barn- och utbildningsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor till barn- och utbildningsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om ny tidigarelagd detaljplan för färjehamnen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att sätta upp skyltar runt om i kommunen med utdrag ur Moa Martinssons texter till kultur- och fritidsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utegym i naturmaterial till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att uppföra en lekplats på Fredstorget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om ställplats för husbilar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om detaljplan för Hoxla 7:6 med flera till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 28 Inkomna meddelanden

Socialnämnden har tagit beslut om ej verkställda beslut enligt SoL 4 kapitel § 1 och LSS § 9 för fjärde kvartalet 2014.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har förklarat uppdraget att se över uppställningsplatser för husbilar vid Nickstabadets camping och Lövhagens vandrarhem slutfört.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett förutsättningarna för kommunen att upphandla en miljöbilspool som även allmänheten kan använda sig av, enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå att uppdraget ska förklaras avslutat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har också beslutat att uppdra till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att se över förslagen i rapporten för att vidareutveckla dagens verksamhet. Beslutet meddelas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse medborgarförslaget om att lyfta fram Svandammsparken och Göstas trädgård besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Har beslutat att anse medborgarförslaget om fler papperskorgar i Ösmo besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse medborgarförslaget om järnvägsparken besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 29 Avsägelser

Clarence Linde (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Lars Herling (SD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Jan-Ove Andersson (SD) avträder uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Incan Löfstedt (SD) avträder uppdraget som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

André Andersson (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 30 Valärenden

Val av revisor

Anders Jangö

Val av lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder

Göran Palmedal (M) och Kenneth Ås (S)

Val av vice ordförande, revisor och revisorsersättare i Letupa AB

Johan Westin, vice ordförande

Göran Palmedal (M), revisor

Kenneth Ås (S), revisorsersättare

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamot och suppleant och Alkärrsplan utvecklings AB

Daniel Adborn (FP), ombud

Ralf Kullman (M), ersättare för ombud

Anna Ljungdell (S), ledamot

Harry Bouveng (M), suppleant

Nya nomineringar från Sverigedemokraterna

Jan-Ove Andersson (SD), ersättare i kommunstyrelsen

Johan Wolf (SD), ersättare i socialnämnden

Donald Löving (SD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Lars Erling (SD), ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Clarence Linde (SD), ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Urban Medin (SD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna samtliga nomineringar.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp