Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 25 Aktieägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder

Det är kommunfullmäktige som bestämmer kommunens syfte med bostadsbolagets verksamhet och väljer ut samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer.

Kommunstyrelsen har kontroll över bolagets verksamhet, precis som för all annan kommunal verksamhet.

Det har förts samtal, såväl inom kommunen som mellan kommunen och AB Nynäshamnsbostäder om behovet att uppdatera ägardirektiven. En fortsatt utvecklad ägarstyrning utifrån kommunens tillväxt är en av de bakomliggande orsakerna.

Både kommunen och AB Nynäshamnsbostäder har mycket att vina på tydliga ägardirektiv. De reder ut förväntningar som ställs på bolaget och hjälper till att renodla rollerna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder antas.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp