Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 24 Bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder

Lekmannarevisorerna i AB Nynäshamns- bostäder har granskat bolaget 2013 och uppmärksammat att de inte anpassat sin bolagsordning till lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

De har inte heller anpassat sin bolagsordning till de utökade kraven i kommunallagens 3:e kapitel. Revisorerna uppmanar därför kommunstyrelsen att skyndsamt se till att en ny bolagsordning tas fram, tillsammans med bolagets ledning.

Alla förslag på ändringar finns här.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagda förslag till bolagsordning för AB Nynäshamnsbostäder. Förslagen föreläggs då bolagsstämman för fastställande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp