Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 17-23 Nya och ändrade reglementen för kommunstyrelsen och de olika nämnderna

Kommunstyrelseförvaltningen har i diskussion med berörda förvaltningar sett över kommunens reglementen. Det har lett till förslag på vissa förändringar.

Det handlar om reglementen för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden.

Läs här alla förslag på förändringar här.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta samtliga reglementen och förslag på ändringar som framgår av bilagorna som finns här.

Beslutet träder i kraft den 1 april då nu gällande reglementen upphör att gälla.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp