Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 97-101 Inkomna medborgarförslag med mera

Inkomna medborgarförslag, inkomna ärenden, meddelanden, avsägelser samt valärenden.

§ 97 Inkomna medborgarförslag

Lotta Stegmar har lämnat in ett medborgarförslag om att aktiva politiker i Nynäshamns kommun i studiecirkelform ska läsa en bok av Naomi Klein.

Ingemar Carleman har lämnat in ett medborgarförslag om att årsredovisningen 2016 och framåt förtydligas med ekonomiska data ur internredovisningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Inte delegera beslutande rätten för medborgarförslaget från Lotta Stegmar.

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget från Ingemar Carleman.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 98 Inkomna ärenden

Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har lämnat in en motion om att mäta bullernivån i våra förskolor.

Antonella Pirrone (KD) har lämnat in en motion om kommungemensam utbildningsplan för IT som pedagogiskt läroverktyg i förskola, grundskola och gymnasium.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 99 Meddelanden

Centerpartiet har lämnat in en årsrapport för räkenskapsåret 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 100 Avsägelser

Inga avsägelser hade kommit in till och med den 2 maj 2016.

§ 101 Valärenden

Inga valärenden hade kommit in.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp