Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 96 Förändring av avgifter för trygghetslarm

Socialnämnden vill höja egenavgiften för trygghetslarm till 245 kronor per månad för alla brukare med trygghetslarm.

I augusti 2015 tecknade kommunen avtal tillsammans med Botkyrka, Täby, Södertälje, Salem och Nykvarn kommun med Tunstall som leverantör för Digital trygghetskedja. Socialförvaltningen har beslutat om att införa Digital trygghetskedja samt föreslår en förändring av avgifterna för trygghetslarm.

Fördelar med digital trygghetskedja:

En tryggare och säkrare larmkedja så att Nynäshamnsborna känner en ökad trygghet i det egna hemmet.

Eventuella avbrott kan identifieras och åtgärdas tidiager eftersom digitala trygghetslarm funktionstestas fler gånger per dygn (till skillnad från de analoga trygghetslarmen som funktionstestas en gång per dygn).

Den digitala tekniken är enklare att hantera för den personal som ska installera trygghetslarmet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Bevilja Socialnämndens begäran om att höja egenavgiften för trygghetslarm till 245 kronor per månad för alla brukare av trygghetslarm.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp