Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 95 Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019

Kommunens biblioteksplan för åren 2016-2019 blev återremitterad för ett år sen pågrund av språkliga brister och punkter som inte var tillräckligt tydliga.

Syftet med lagen är att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

De ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning men även kulturell verksamhet i övrigt.

Bibliotekslagen reglerar biblioteksverksamheterna i kommunerna. Varje kommun ska anta en egen plan för sin biblioteksverksamhet som sedan ligger till grund för en årlig verksamhetsplan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna biblioteksplanen för 2016-2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp