Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 94 Årsredovisning 2015 för Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap, med stöd av föräldrabalkens regler.

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn säkerställa att de som har förordnad god man/förvaltare eller är underåriga inte lider av rättsförlust.

En grundläggande förutsättning för att uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga redovisningshandlingar sker korrekt och i rätt tid.

Under 2015 har detta mål delvis uppfyllts.

Årliga volymökningar ställer krav på en effektiv handläggning. Under 2015 har antalet ärenden ökat med 20 procent jämfört med 1,5 procent för 2014. Antalet ensamkommande barnhar under året ökat från 157 till 874 vilket motsvarar en ökning med 557 procent. Verksamhetens över- och underskott förs över på nästkommande år. Utfallet för 2015 är ett underskott med 1,488 miljoner kronor vilket förs över till 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna årsredovisningen sant bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet ansvarsfrihet för 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp