Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 92 Årsberättelse 2015 för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2015.

Årets resultat blev ett överskott på 11,2 miljoner kronor. Främst beror överskottet på vakanser som inte tillsats med vikarier.

Investeringskostnader har inte gett någon helårseffekt då den budgeterade investeringsnivån inte har uppnåtts.

Åters överskott avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmenår 2020. Årets justerade resultat är 10,9 miljoner kronor efter att hänsyn har tagits till realisationsvinsterpå 0,3 miljoner kronor. Därför är det möjligt med en avsättning till resultatutjämningsfonden (RUR) med 8 miljoner kronor. Balanskravet är uppfyllt.

På grund av jäv deltog inte Agneta Tjärnhammar (M) och Harry Bouveng (M) i handläggningen av ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna årsredovisningen för år 2015 och att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp