Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 90 Revisionsberättelse för år 2015 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Revisorerna har i sin revisionsberättelse rekommenderat att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Vid förra mötet den 13 april 2016 bordlades revisionsberättelsen för år 2015 då vissa handlingar inkommit för sent.

Göran Palmedal, ordförande för kommun-revisionen, redogjorde för Nynäshamns kommuns revisionsberättelse 2015 vid mötet den 13 april 2016. Här kan du läsa om ärendet och se ett filmklipp.

Förslag till beslut

Revisorerna föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna revisionsberättelsen för år 2015 samt att ge kommunstyrelsen, de övriga nämnderna och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget från revisorerna.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp