Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 78 Svar på motion om SRY-handledare

Georgios Tsiouras (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige, där vikten av att städningen i kommunen utförs ”med rätt kompetens” framhålls. Motionen återremitterades 9 oktober 2013.

Georgios Tsiouras (M) anser det är angeläget att kommunens lokalvårdare får nödvändig kompetensutveckling. Han hoppas att det ska leda till högre effektivitet, ökad produktivitet och att medarbetarna därigenom utvecklas i arbetet.

Som ett steg för att utveckla kompetensen hos lokalvårdarna föreslås att en eller flera anställda utbildas till diplomerade SRY-handledare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att motionen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp