Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 77 Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun

År 2012 beslutade kommunfullmäktige att ett antal åtgärder enligt trafikplanen måste utföras. Den högst prioriterade åtgärden enligt trafikplanen var att ta fram nya parkeringsriktlinjer.

Parkeringsriktlinjer för Nynäshamns kommun består av två delar:

1. Parkeringspolicyn som ska bidra till att uppfylla mål och visioner som tas upp i kommunens strategiska planer och måldokument. Den ska bland annat bidra till att kollektivtrafikresandet ökar, att fler går eller cyklar till skolan och att ytorna i kommunens orter utnyttjas mer effektivt.

2. Parkeringsnormen anger ett krav för antalet bilparkeringsplatser i anslutning till byggnader för olika ändamål och gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglovsgivning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till ny parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp