Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 76 E-strategi

1997 godkände kommunfullmäktige en IT-vision för kommunen. Syftet var att ge kommunen förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av informationsteknik.

IT-visionen innefattar bland annat:
• Att internt och externt redovisa kommunens mål och ambitioner beträffande informationsteknik.
• Att ange och beskriva strategiskt viktigautvecklingsområden inom området.

Sedan dokumentet antogs 1997 har det reviderats vid två tillfällen, 2002 och 2006.

Utvecklingen inom IT-området går snabbt och i praktiken har det ansetts viktigt att revidera e-visionen och e-strategin igen.

Det har uppstått behov av att dela upp det tidigare dokumentet med hänsyn till vad som är strategidokument och vad som är riktlinjer och handlingsplaner. Som exempel på riktlinjer, som har tagits fram, är dokument om systemförvaltning och riktlinjer för molntjänster.

Den nya e-strategin har tagits fram med stöd av den nationella satsning med tydliga utvecklingsområden i ”Handlingsplan för e-samhället 2013-2015” som har tagits fram av Sveriges kommuner och Landsting

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna föreslagen e-strategi för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera e-strategin för att grunderna för strategin ska konkretiseras samt för att införa delmål, effektmål och en tidplan  i e-strategin.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp