Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 71 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund

Revisionsberättelsen samt årsredovisningen för år 2013 från Södertörns brandförsvarsförbund har lämnats över. Harry Bouveng (M) var jävig i ärendet och fick därför lämna rummet.

Södertörns brandförsvarsförbund genomförde 6 200 räddningsinsatser i medlemskommunerna under 2013. Det är något färre än året innan.

Cirka en tredjedel av dessa insatser handlade om akuta uppdrag med nödläge. Brandförsvarsförbundet utförde 900 tillsyner och 13 000 personer har utbildats i brandskydd 2013.

Årets resultat blev ett underskott på 6,9 miljoner kronor.

Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna årsredovisningen 2013 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2013.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp