Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 99-102 Inkomna meddelanden, avsägelser, valärenden och medborgarförslag

Inkomna meddelanden, ärenden med mera.

§ 99 Inkomna meddelanden

 • Kommunfullmäktige Huddinge kommun beslut om revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2013. Prövning ansvarsfrihet.
 • Kommunfullmäktige Huddinge kommun beslut om ansvarsfrihet för Södertörns överförmyndarnämnd 2013.
 • Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget om införande av mobila förskolor.
 • Barn- och utbildningsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget om att sätta upp paviljonger på Estö.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget om att omfördela medel till kommunens norra delar samt återskapa en vattenreserv i Ösmo.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget om placering av husbilsplatser inom gästhamnsområdet.
 • Socialnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget om gratis broddar till medborgare som är 65 år och äldre.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 100 Avsägelser

Johan Bouveng (M) har i en skrivelse den 18 augusti 2014 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 101 Valärenden

Inga valärenden hade inkommit vid sammanträdets början.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 102 Inkomna medborgarförslag

 • Medborgarförslag har inkommit från Märta Malmberg om att Sjöräddningen ska få indraget vatten och avlopp i sina lokaler nere i hamnen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 • Medborgarförslag har inkommit från Niclas Sjögren om att stänga av Ringvägen/Strandvägen för biltrafik. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 • Medborgarförslag har inkommit från Roger Johansson om att införa avgift i parkeringshuset på Mörbyvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 • Medborgarförslag har inkommit från Lotta Stegmar om att anställa ungdomar för att plocka skräp. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 • Medborgarförslag har inkommit från Lotta Stegmar om att kontakta nuvarande ägare till Ericssons gamla lokaler för att undersöka möjligheten att inreda dessa till studentbostäder.

 • Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

 • Medborgarförslag har inkommit från Lotta Stegmar om att starta en kampanj mot nedskräpning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 • Medborgarförslag har inkommit från Ethel Spurrier om att bevara granen vid infarten till Nynästerassen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp