Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 98 Svar på motion om kalkbrottet i Stora Vika

Under hösten 2013 påbörjades arbetet med ett utvecklingsprogram för samhället Stora Vika i syfte att få ett helhetsperspektiv och grund för samhällets fortsatta utveckling.

Utvecklingsprogrammet som beräknas vara färdigt under sommaren 2014 är ett prioriterat arbete som har påskyndats bland annat efter det att Sakab ansökt om tillstånd till deponi i kalkbrottet. En ny deponi är inte önskvärd någonstans inom Nynäshamns kommun och

gällande Stora Vika är kommunen i behov av ett väl förankrat och uttömmande underlag för att kunna agera aktivt för en långsiktigt hållbar utveckling.

Eftersom kommunens avstående av mark genom försäljning eller byte är slutgiltigt och har en långsiktig påverkan på kommunens utveckling, är det viktigt att varje beslut om markavstående fattas i ett kommunövergripande sammanhang.

Det ska ske i enlighet med kommunens långsiktiga strategier och med särskilda hänsyn till de förändrade förutsättningar som en ny ägare eller ett förändrat markägande medför.

För närvarande pågår ett intensivt arbete för att hitta olika lösningar för att förhindra etablering av en deponiverksamhet.

Markbyte kan bli en del i en sådan lösning, men mot bakgrund av vad som sagts ovan finns inte tillräckligt underlag för att påbörja en förhandling om markbyte.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen härmed anses vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp