Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 95 Nyemission i Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF)

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) ägs av Nynäshamns kommun tillsammans med 19 andra kommuner i Stockholms län. Sigtuna kommun har beslutat att ansöka om att få bli delägare i SRF med avsikt att kunna försäkra sig i bolaget från och med den 1 januari 2015. Det inträdet kräver en förändring av bolagsordningen. Beslutet togs utan debatt.

Bolagsordningen ligger i linje med bolagets strategiska plan.

Nytillträde regleras i aktieägaravtalet. För att godkänna ansökan om inträde krävs att samtliga ägarkommuner är eniga. Aktieägandet förslås att regleras på samma sätt som vid bildandet av bolaget.

Sigtuna kommun erbjuds teckna aktier enligt invånarantalprincipen, en aktie per invånare till ett pris av 100 kronor per aktie. Det innebär ett kapitaltillskott på 4 321 800 kronor.

Enligt SRF bedöms inträdet inte påverka solvens, riskprofil eller resultat på ett sätt som avviker ifrån nuvarande aktieägares.

SRF begär att få ett beslut från varje aktieägares fullmäktigeförsamling att de accepterar den förslagna nyemissionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Stockholmsregionens Försäkring AB förslag till nyemission.

2. Nynäshamns kommuns ombud till SRF:s bolagsstämma bemyndigas att träffa överenskommelse med övriga aktieägare i SRF i överensstämmelse med punkt 1 ovan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp